SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Turun AMK ottaa käyttöön Peppi-järjestelmän ja tiedonsiirron takia opiskelijat eivät pääse enää kirjautumaan SoleOPSiin 13.9.2018 alkaen. Henkilökunta ei pääse kirjautumaan SoleOpsiin enää 14.9.2018 klo 14.00 jälkeen.

Tervetuloa käyttämään SoleOPS -järjestelmää

SoleOPS on selainpohjainen opetuksen suunnittelun väline. Sen avulla voidaan tehdä mm.

  • Saapumisryhmien opetussuunnitelmat, lukusuunnitelmat, opintojaksokuvaukset ja toteutussuunnitelmat
  • Vuositeemat ja osaamistavoitteet opiskelijoiden tavoitteelliseen opiskeluun johdattamiseksi
  • Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (SoleHOPS)

Syötetystä tiedosta voidaan tuottaa raportteja tulosalueiden ja ammattikorkeakoulun hallinnon tarpeisiin. SoleOPS:sta tiedot siirtyvät tarvittaessa myös muihin järjestelmiin, esimerkiksi Winhaan.

Opiskelijoille järjestelmä tarjoaa helpon tavan päästä käsiksi koko ammattikorkeakoulun opetustarjontaan ja omaa opiskelua koskevaan tietoon opetussuunnitelmista yksittäisten opintojaksojen toteutussuunnitelmiin saakka.

Opettajille ja muulle henkilökunnalle se on paikka, josta löytyy uusin tieto mm. opetussuunnitelmista, lukuvuoden opetustarjonnasta sekä opintojaksojen toteutussuunnitelmista.

Pääosa järjestelmän tarjoamista palveluista on vapaasti kaikkien käytettävissä.