SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Tervetuloa käyttämään SoleOPS -järjestelmää

SoleOPS on selainpohjainen opetuksen suunnittelun väline. Sen avulla voidaan tehdä mm.

  • Saapumisryhmien opetussuunnitelmat, lukusuunnitelmat, opintojaksokuvaukset ja toteutussuunnitelmat
  • Vuositeemat ja osaamistavoitteet opiskelijoiden tavoitteelliseen opiskeluun johdattamiseksi
  • Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (SoleHOPS)

Syötetystä tiedosta voidaan tuottaa raportteja tulosalueiden ja ammattikorkeakoulun hallinnon tarpeisiin. SoleOPS:sta tiedot siirtyvät tarvittaessa myös muihin järjestelmiin, esimerkiksi Winhaan.

Opiskelijoille järjestelmä tarjoaa helpon tavan päästä käsiksi koko ammattikorkeakoulun opetustarjontaan ja omaa opiskelua koskevaan tietoon opetussuunnitelmista yksittäisten opintojaksojen toteutussuunnitelmiin saakka.

Opettajille ja muulle henkilökunnalle se on paikka, josta löytyy uusin tieto mm. opetussuunnitelmista, lukuvuoden opetustarjonnasta sekä opintojaksojen toteutussuunnitelmista.

Pääosa järjestelmän tarjoamista palveluista on vapaasti kaikkien käytettävissä.