SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Code 6021062 
Study module Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä  
Extent 7,00 
Type of study  
Subject (only in language studies)  
Classification Degree Programme specific 
organization in charge Degree Programme in Sustainable Development 
Objectives

 

Opiskelija osaa toteuttaa kestävän kehityksen mukaista ympäristösuunnittelua. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 

YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN PERUSTEET 1 op

 

- Opiskelija osaa ympäristösuunnittelun teoreettiset perusteet, suunnittelukäytännöt ja tiedonhankinnan tavat.

 

GIS 2 op

 

- Opiskelija osaa käyttää paikkatiedon suunnitteluvälineitä ja tuntee niiden käyttömahdollisuudet

- Opiskelija tuntee karttakoordinaatti- ja paikkatietojärjestelmien perusteet sekä osaa MapInfo-ohjelman peruskäytön.

 

CAD 2 op

 

- Opiskelija osaa AutoCad-ohjelmiston toimintaperiaatteet ja hallitsee tavanomaisen mitoitetun piirustuksen tekemisen.

 

PROJEKTIN SUUNNITTELU JA HALLINTA 2 op

 

- Opiskelija hallitsee hanke- ja projektisuunnittelun prosessin kokonaisuutena ja tuntee projektinhallinnan toimintatapoja ja työkaluja.

- Opiskelija tuntee projektitoimintaan liittyviä erilaisia rahoitusjärjestelmiä.

 
Contents  
Assessment

 

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Code 6021021B 
Study module Basics of environmental planning 
Extent 1,00 
Objectives  
Contents  
Assessment  
 
Code 6021021C 
Study module GIS 
Extent 2,00 
Objectives  
Contents  
Assessment  
 
Code 6021021D 
Study module CAD 
Extent 2,00 
Objectives  
Contents  
Assessment  
 
Code 6021021E 
Study module Project management and control 
Extent 2,00 
Objectives  
Contents null 
Assessment  
 
 Palaa