SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 7000180 
Opinto Projektipaja 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Myyntityön koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Projektipajan tavoitteena on se, että uusi opiskelija harjaantuu tutkivaan työotteeseen ja oppimiseen. Hän oppii työskentelemään monialaisessa ryhmässä ja tutustuu tulosalueen muiden koulutusohjelmien opiskelijoihinsekä alkaa luoda työelämässä tarpeellisia verkostoja. Opiskelija oppii projektityötaitoja, Opintojakson tavoitteena on myös lisätä yhteisöllisyyttä tulosalueella.

 
 
Opintojakson sisältö
  • johdatus pajatyöskentelyyn
  • työskentely monialaisissa projektipajoissa
  • posterin teko
  • pajojen esitykset toiminnastaan
  • kilpailu parhaasta pajasta
 
Arviointi
Aktiivinen osallistuminen pajatyöskentelyyn.
 
 Palaa