SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021067 
Opinto Kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitysprojekti 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee projektimaisessa työympäristössä toimimisen ja tuntee projektitoimintaan liittyvät tekijät sekä hahmottaa oman työnsä merkityksen ja velvoitteet kokonaisuuden osana.

- Opiskelija osaa hankkia annetun toimeksiannon mukaisesti aineistoa sekä analysoida ja käsitellä sitä tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

- Opiskelija osaa toimia päämäärätietoisesti ja vastuullisesti projektimaisessa työyhteisössä.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 Palaa