SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021060 
Opinto Paikkatiedon jatkokurssi 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa soveltaa Mapinfo-ohjelmistoa paikkatietoon liittyvissä ympäristönsuunnittelun projekteissa.

- Opiskelija hallitsee paikkatietokannan luomisen, aineiston paikantamisen ja esittämisen kartalla eri koordinaattijärjestelmissä, kyselyiden ja poimintojen tekemisen tietokannasta, graafisen esityksen laatimisen ja tulostamisen            
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

 Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.

 
 Palaa