SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021059 
Opinto CAD-jatkokurssi 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa hyödyntää tietokoneavusteisia suunnitteluohjelmia ympäristösuunnittelun apuvälineinä sekä hallitsee ympäristösuunnittelun perusperiaatteet.

- Opiskelija hallitsee yleisimmät CAD-sovellukset ja pystyy käsittelemään CAD-suunnitelmia sekä siirtämään tietoa eri sovellusten välillä.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

 Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5).

 
 Palaa