SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021050 
Opinto Saaristomeri - Itämeri 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee Itämeren ja Saaristomeren alueeseen ja piirteisiin liittyvät erikoisuudet.

- Opiskelija arvostaa Itämeren ja Saaristomeren ainutlaatuisuuden ja ymmärtää suojelun tarpeen.

- Opiskelija tietää merialueella esiintyviä ongelmia, niiden syitä ja seurauksia.

- Opiskelija ymmärtää alueelle kohdistuvan erilaisten toimijoiden käyttötarpeita.

- Opiskelija ymmärtää omien arkisten valintojensa vaikutuksia merien ja yleisemmin ympäristön tilaan. Hän tietää ympäristömyönteisiä toimintatapoja.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.

 
 Palaa