SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021046 
Opinto Foreign Lecturers 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija laajentaa tietojaan tutustumalla erilaisten kansainvälisten asiantuntijoiden näkemyksiin ympäristökysymyksistä ja ratkaisuista. 

 
Opintojakson sisältö

Osallistuminen vierailevien luenntoitsijoiden tms. luennoille.

 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.

 
 Palaa