SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021045 
Opinto Pro Healthy Life 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee keskeisimmät ympäristöterveyden käsitteet ja ympäristöterveyden osa-alueet.
- Opiskelija tunnistaa ympäristörisit ja tietää, miten niitä pyritään hallitsemaan.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.
 

 
 Palaa