SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021044 
Opinto Minun saaristomereni 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija tutustuu oppimateriaalin avulla Saaristomeren alueeseen  
- Opiskelija tuntee Saaristomerellä esiintyvät ongelmat, niiden syyt ja seuraukset ja ymmärtää alueelle kohdistuvan erilaisten toimijoiden käyttötarpeita 
- Opiskelija ymmärtää omien arkisten valintojensa vaikutuksia Saaristomeren ja yleisemmin ympäristön tilaan ja osaa tunnistaa oman työnsä ympäristövaikutuksia 

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.
 

 
 Palaa