SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021043 
Opinto Ilmastomuutos paikallisesti 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää ilmastonmuutokseen liittyviä käsitteitä.

- Opiskelija oppii, miten ilmastonmuutos voi näkyä paikallisesti ja miten hän voi yhteiskunnan osana olla toimimassa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

- Opiskelija  ymmärtää erilaisten ihmisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja siihen suhtautumisesta.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.

 
 Palaa