SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021042 
Opinto Kestävää kehitystä edistävää toimintaa 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa itse omatoimisesti hankkia kestävään kehitykseen liittyvää tietoa.

- Opiskelija osaa soveltaa kestävän kehityksen tietotaitouttaan kestävän kehityksen käytännön edistämisessä.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija osallistuu omaehtoisesti koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuulumattomiin luentoihin tai luentosarjoihin,  
tapahtumiin, toimintapäiviin ja/tai niiden järjestelyihin, seminaareihin yms, ja oppii lisää kestävän kehityksen käytännön edistämisestä.

 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.
 

 
 Palaa