SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021041 
Opinto Kestävän kehityksen projekti 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa toimia projektimaisessa työympäristössä.

- Opiskelija hallitsee työelämäyhteistyössä toimimisen.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija hankkii käytännön projektityön valmiuksia osallistumalla työelämän organisaatioiden kanssa toteutettuun projektiin. Opiskelija osallistuu projektin eri vaiheisiin ja rakentaa yhteistyöverkkoja työelämään. 

 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.
 

 
 Palaa