SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021039 
Opinto Ympäristötoksikologia 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää luonnon kemikalisoitumisen aiheuttamia muutoksia ja haittoja eliöissä, eliöyhteisöissä ja ekosysteemeissä.
- Opiskelija tunnistaa kemikaaleista aiheutuvia vaaroja ihmisen terveydelle ympäristössä 
- Opiskelija tietää tärkeimmät kemialliset saastekuormittajat 
- Opiskeliaj osaa arvioida ja analysoida ympäristövaarallisuuden riskejä
 

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.
 

 
 Palaa