SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021037 
Opinto Kestävä kehitys eri kulttuureissa 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hahmottaa erilaisten kulttuurien merkityksen kestävän kehityksen kannalta ja niissä elävien ihmisten  suhtautumistapojen merkityksen pyrittäessä kestävän kehityksen päämääriin.

- Opiskelija hallitsee asioiden järjestelyn ja kommunikoinnin kansainvälisissä tai kansallisissa yhteyksissä.

 
Opintojakson sisältö

Opintojakso toteutetaan matkan muodossa. Opiskelija perehtyy paikan kulttuuriin ja sen erilaisiin toimintatapoihin. Valitun teeman puitteissa kiinnitetään erityinen huomio siihen, mitkä ovat paikalliset kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet ja miten niitä on käytännössä toteutettu. Matkalle laaditaan matkaohjelma, joka tukee edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista.

 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.

 
 Palaa