SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021036 
Opinto Argumentointi 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee argumenttien systemaattisen analysoinnin ja kykenee osallistumaan arkipäivän argumentointilanteisiin hallitusti.

 
Opintojakson sisältö
- Argumentaatioteorian peruskäsitteet
- Virhepäätelmien teoria ja käytäntö
- Miten argumentoida hyvin
- Argumentointi ja päätöksenteko 
 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.

 
 Palaa