SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021035 
Opinto Harjoittelu 
Laajuus 30,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammattialansa työtehtäviin, työskentelytapoihin ja koulutuksessa oppimiensa tietojen ja taitojen soveltamiseen sekä ympäristösuunnittelijan työn yhteiskunnalliseen luonteeseen.
Harjoittelu suositellaan suoritettavaksi kolmessa erässä seuraavasti:

HARJOITTELU 1

Perusharjoittelu 6op
Harjoittelu suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana (kevätlukukausi) kolmannella sektorilla.

Tavoitteet:

- Opiskelija oppii työelämän sosiaalisia taitoja, perehtyy kestävää kehitystä edistävien järjestöjen yhteiskunnalliseen toimintaan ja oppii suunnittelemaan, koordinoimaan ja toteuttamaan kansainvälisiin ja kansallisiin sopimuksiin perustuvaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa yhteiskunnassa.

HARJOITTELU 2

Syventävä harjoittelu 12 op
Harjoittelu suoritetaan toisen lukuvuoden lopulla pääsääntöisesti julkisella sektorilla. Koulutusohjelmalla on käytössä harjoittelupaikkarekisteri, jota opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää harjoittelupaikan haussa.

Tavoitteet:

Opiskelija hankkii valmiudet soveltaa koulutuksessa oppimaansa tietoa ja taitoa tulevan ammattialansa työssä sekä täydentää ja syventää osaamistaan sen eri osa-alueilla

HARJOITTELU 3

Syventävä harjoittelu 12 op
Syventävä harjoittelu suoritetaan kolmannen lukuvuoden aikana erilaisissa ammattitaitoa syventävissä työkohteissa.

Tavoitteet:

Opiskelija pystyy toimimaan ammattialaansa vastaavissa työtehtävissä ja kykenee työyhteisön jäsenenä syventämään ja kehittämään omaa ammatillista asiantuntijuuttaan.
 

 
Opintojakson sisältö

Harjoitteluun kuuluu ammattitaitoa edistävää harjoittelua vähintään 20 viikkoa. Harjoittelu jakautuu perusharjoitteluun ja syventävään harjoitteluun. Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti opetuksettomana aikana. Ohjattua harjoittelua opiskelija suorittaa 8 opintoviikkoa neljännen lukukauden lopulla. Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelu on tavoitteista ja siitä raportoidaan ryhmälle ja ohjaajalle.

 
Arviointi

Todistuksella osoitettu harjoittelun suorittaminen/raportointi/oppimispäiväkirja/oppimistehtävät/harjoitteluraportti. Harjoittelu arvioidaan hyväksytyksi / hylätyksi.
 

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021035A 
Opinto Harjoittelu 1 
Laajuus 6,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021035B 
Opinto Harjoittelu 2 
Laajuus 12,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021035C 
Opinto Harjoittelu 3 
Laajuus 12,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa