SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021034 
Opinto Kestävän kehityksen matemaattis-luonnontieteelliset perusteet 
Laajuus 12,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

 

Opiskelija kehittää matemaattis-luonnontieteellistä perusosaamistaan ja harjoittelee sen soveltamista ammatillisessa työssään. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

MATEMATIIKKA 3 op

- Opiskelija omaa valmiudet ongelmien ratkaisussa perusmatematiikan taitojen syventämisen ja talousmatematiikan perusteiden avulla.

- Opiskelija osaa soveltaa matemaattisia taitojaan sekä tilastollisen käsittelyn perusteita ja menetelmiä selvitellessään alansa mahdollisuuksia ja ongelmia.

FYSIIKKA 3 op

- Opiskelija hallitsee fysiikalle ominaisen systemaattisen ongelmaratkaisutavan

- Opiskelija osaa käyttää fysiikkaa ympäristöteknisiin ongelmiin

- Opiskelija osaa soveltaa fysiikan tietoja ammatissa toimimisen edellyttämällä tavalla

KEMIA 6 op

- Opiskelija osaa aineen kemiallisen rakenteen ja tietää ympäristön kannalta merkittävät epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden ominaisuudet

- Opiskelija tuntee ympäristölle haitalliset ja myrkylliset aineet sekä osaa soveltaa tietojaan siihen, miten estetään ja rajoitetaan niiden haittoja luonnossa ja työympäristössä

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021034A 
Opinto Matematiikka 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021034B 
Opinto Fysiikka 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021034C 
Opinto Kemia 
Laajuus 6,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa