SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021033 
Opinto Maaseudun ja kylien kehittäminen 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija tuntee suomalaisen maaseudun historian, nykytilan ja tulevaisuuden.

- Opiskelija hallitsee maaseudun tavoitteelliseen kehittämiseen, menetelmiin ja rahoitukseen liittyvät asiat.

- Opiskelija saa valmiudet kyläsuunnittelun ja muiden menetelmien avulla osallistua maaseudun kehittämiseen.

- Opiskelija osaa analysoida ja suunnitella maaseutuympäristöä osallistavassa prosessissa - yhdessä muiden toimijoiden kanssa - kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
 Palaa