SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021031 
Opinto Rakentaminen ja ympäristö 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee menettelytavat, joilla rakennettaessa suojellaan sekä rakennettua  että luonnonympäristöä ja vähennetään ympäristön kuormitusta rakennuskohteen koko elinkaaren ajan.

- Opiskelija tuntee toimintatavat, joilla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä rakentamisen yhteydessä.-

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
 Palaa