SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021030 
Opinto Kestävä kehitys ja kehitysmaat 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee kehitysmaiden lähtökohdat ja tarpeet ympäristönsuojelussa pyrittäessä edistämään väestön hyvinvointia.

- Opiskelija kykenee omilla tiedoillaan osallistumaan kehitysyhteistyöprojektin toteuttamiseen sekä seuraamaan ja arvioimaan projektin toteutusta.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
 Palaa