SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021029 
Opinto Globalisoituminen 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää kansainvälisen talouden ja oikeuden merkityksen kestävän kehityksen yhteiskuntaan pyrittäessä.

- Opiskelijalla on tietoa eri kansojen omasta kulttuureista ja sen vaikutuksista maan yhteiskuntapolitiikkaan.

- Opiskelija hahmottaa verkostoitumisen tarpeellisuuden ja siitä saatavan hyödyn.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
 Palaa