SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021028 
Opinto Yrittäminen ja kestävä kehitys 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelijalla on valmiudet yrittäjyyteen ja tietotaito oman yrityksen perustamiseen ja johtamiseen.

- Opiskelija ymmärtää yhteistoiminnan ja verkostoitumisen tarpeellisuuden.

- Opiskelija hallitsee asiakaspalvelun tavoitteet ja toimintatavat ja osaa huomioida ympäristönäkökohdat yritystoiminnassa.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
 Palaa