SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021027 
Opinto Ympäristökasvatus 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa toteuttaa ympäristökasvatuksen toimintaperiaatteita erilaisissa hankkeissa.

- Opiskelija hallitsee ympäristökasvatuksen teoreettisen näkökulman ja osaa se suunnitteluun ja arviointiin liittyvät asiat.

- Opiskelija hallitsee ympäristökasvatukseen liittyviä sisältöteemoja (esim. osallistava ympäristökasvatus, ympäristösuunnittelu, ympäristövalistus ja aikuiskasvatus ja ekologiset valinnat) ja ympäristökasvatuksen käytännön menetelmiä (toiminnan lähtökohdat ja eri muodot).

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
 Palaa