SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021026 
Opinto Lähialueyhteistyö 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee Itämeren talousalueeseen ja siellä sijaitsevien eri maiden väliseen yhteistyöhön ympäristönsuojelussa ja muussa toiminnassa liittyvät keskeiset kysymykset.

- Opiskelija omaa valmiudet toimia alueen ympäristön terveyttä edistävissä projekteissa.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
 Palaa