SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021025 
Opinto Kestävä kehitys ja kuluttaminen 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää eri valmistusprosessien optimoinnin tärkeyden energian ja raaka-aineiden käytön osalta.

- Opiskelija hallitsee eri materiaalien kierrettävyyteen ja hyötykäyttöön liittyvät asiat.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
 Palaa