SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021024 
Opinto Ilmastonmuutos ja siihen vaikuttaminen 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee ilmastonmuutokseen liittyvän problematiikan paitsi globaalina myös paikallistason kysymyksenä.

- Opiskelija osaa luoda näkemyksen eri intressiryhmien tavasta nähdä ilmastonmuutos ja sen vaatimat toimenpiteet.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
 Palaa