SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021023 
Opinto Ympäristöriskit 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia riskejä ihmisen elinympäristössä ja ymmärtää elinympäristön merkityksen ihmisen terveydelle.

- Opiskelija osaa kartoittaa ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristössä ja kykenee arvioimaan niiden vaikutuksia ihmisen ja luonnon hyvinvointiin.

- Opiskelija kykenee tekemään erilaisia ympäristön tilaa koskevia selvityksiä ja osaa analysoida tuloksia tilastollisesti.

- Opiskelija osaa arvioida erilaisten hankkeiden ympäristöriskejä niin globaalilla ja paikallisella tasolla.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
 Palaa