SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021022 
Opinto Tutkimus ja kehittämistyö 
Laajuus 6,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa tietoa tutkimuksen avulla ja tuntee aineistojen hankinta- ja analyysimenetelmät. Opiskelija osaa hyödyntää tietojärjestelmiä ja tietopalveluja tiedonhankinnassa.


TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT 2 OP

- Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämisprosessin ja osaa erilaisia tutkimuksiin  liittyviä lähestymistapoja.

- Opiskelija osaa toteuttaa omaa opinnäytetyötään ja soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön menettelyjä osana ammatillista osaamistaan.

TILASTOLLISEN AINEISTON ANALYYSI 2 OP

- Opiskelija hallitsee tilastollisen aineiston analyysimenetelmien perusteet.

- Opiskelija osaa käyttää SPSS-ohjelmaa analyysin apuna.

- Opiskelija osaa tunnistaa, mitä eri analyysitavat aineistolta vaativat ja miten niitä voidaan SPSS-ohjelmassa toteuttaa.

- Opiskelija hallitsee tilastojen tulkinnan ja johtopäätösten tekemisen niiden pohjalta.

KVALITATIIVINEN AINEISTO JA SEN ANALYYSI 2 OP


- Opiskelija osaa keinot kvalitatiivisen aineiston hankintaan, analysointiin, luokitteluun ja johtopäätösten tekemiseen.

- Opiskelija tuntee kvalitatiivisen analyysin soveltamismahdollisuudet ja rajoitukset.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021022A 
Opinto Tutkimus ja kehittämistyön menetelmät 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021022B 
Opinto Tilastollisen aineiston analyysi 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021022C 
Opinto Kvalitatiivinen aineisto ja sen analyysi 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa