SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021021 
Opinto Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kestävän kehityksen mukaista ympäristösuunnittelua. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

PROJEKTIPAJA 3 op
 
- Opiskelija harjaantuu tutkivaan työotteeseen ja oppimiseen.
- Opiskelija
oppii työskentelemään monialaisessa ryhmässä ja tutustuu tulosalueen muiden koulutusohjelmien opiskelijoihin sekä alkaa luoda työelämässä tarpeellisia verkostoja.
- Opiskelija oppii projektityötaitoja.
- Lisää opiskelijoiden ja opettajien välistä yhteisöllisyyttä tulosalueella.

YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN PERUSTEET 1 op
 
- Opiskelija osaa ympäristösuunnittelun teoreettiset perusteet, suunnittelukäytännöt ja tiedonhankinnan tavat.

GIS 2 op

- Opiskelija osaa käyttää paikkatiedon suunnitteluvälineitä ja tuntee niiden käyttömahdollisuudet
- Opiskelija tuntee karttakoordinaatti- ja paikkatietojärjestelmien perusteet sekä osaa MapInfo-ohjelman peruskäytön.

CAD 2 op
 
- Opiskelija osaa AutoCad-ohjelmiston toimintaperiaatteet ja hallitsee tavanomaisen mitoitetun piirustuksen tekemisen.

PROJEKTIN SUUNNITTELU JA HALLINTA 2 op

- Opiskelija hallitsee hanke- ja projektisuunnittelun prosessin kokonaisuutena ja tuntee projektinhallinnan toimintatapoja ja työkaluja.
- Opiskelija tuntee projektitoimintaan liittyviä erilaisia rahoitusjärjestelmiä.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021021A 
Opinto Projektipaja 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021021B 
Opinto Ympäristösuunnittelun perusteet 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021021C 
Opinto GIS 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021021D 
Opinto CAD 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021021E 
Opinto Projektin suunnittelu ja hallinta 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö null 
Arviointi  
 
 Palaa