SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021020 
Opinto Ecological assessment of products and services 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa vertailla eri tuotteiden ja palvelujen ekologisuutta sekä käyttämään erilaisia analyysejä ja metodeja suunnittelun ja päätöksenteon apuna.
- Opiskelija tuntee tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia
- Opiskelija tuntee ekotehokkuusajattelua ja sen erilaisia mittaus- ja edistämistapoja

Objectives:

- The student knows how to compare the ecology of products and services and to use different analyses and methods in planning an decision-making.
- The student recognizes the environmental impacts of products and services.
- The student learns about eco-efficiency and different methods of measuring and promoting eco-efficiency.

 

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi
Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.
 
 Palaa