SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021019 
Opinto Organisaatioiden ohjausjärjestelmät 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tuntee organisaation taloushallintoon liittyvät asiat, omaa valmiudet toimia työyhteisön eri tehtävissä ja osaa soveltaa erilaisia organisaation toiminnanohjausjärjestelmiä työvälineinä. Opintojakson kurssikohtaiset osaamistavoitteet ovat seuraavat:

TALOUSHALLINTO 2 op

- Opiskelija tuntee organisaation taloushallintoa ja hänellä on taitoja tunnistaa talouden ja ympäristön vuorovaikutuksia sekä tuntee taloushallinnon seuranta- ja dokumentointijärjestelmät.

TYÖYHTEISÖSSÄ TOIMIMINEN 2 op

- Opiskelija hallitsee suomalaisen yhteiskunnan johtamista ohjaavat eettiset arvot ja työyhteisön johtamisen eri muodot sekä kykenee toimimaan erilaisissa työelämäympäristöissä.

ORGANISAATION TOIMINTAJÄRJESTELMÄT 4 op

- Opiskelija hallitsee organisaation eri toiminnanohjausjärjestelmät ja niiden merkityksen organisaation toiminnan kehittämisen välineenä.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021019A 
Opinto Taloushallinto 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021019B 
Opinto Työyhteisön johtaminen 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021019C 
Opinto Organisaation toimintajärjestelmät 
Laajuus 4,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa