SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021018 
Opinto Taloudellinen ympäristöohjaus 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää talouden ja ympäristön vuorovaikutusmekanismit. Opiskelija osaa soveltaa taloudellisia ohjauskeinoja sekä tuntee vaikutusmekanismeja ympäristön huomioimisessa. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

TALOUDELLISET OHJAUSKEINOT 3 op


- Opiskelija tuntee ympäristöhyödykkeiden markkinat, etenkin päästökaupan osalta. 
- Opiskelija tuntee kehitysmaiden talouskasvun vaikutukset ympäristöön.
- Opiskelija hallitsee verotuksen keinot kestävän kehityksen edistämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti.

ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCE VALUATIONS 2 op

- Opiskelija osaa ympäristötilinpidon periaatteet sekä ympäristöhaittojen ja -hyötyjen arviointi- ja arvottamismenetelmiä.
- Opiskelija osaa soveltaa ympäristötaloudellisia ohjauskeinoja.

- Opiskelija hallitsee taloudelliset ympäristötukijärjestelmät ja niiden merkityksen kestävän kehityksen edistämisessä.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021018A 
Opinto Taloudelliset ohjauskeinot 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021018B 
Opinto Environmental and Natural Resource Valuations 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa