SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021017 
Opinto Hallinnolliset ohjauskeinot 
Laajuus 9,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää hallinnollisten ohjauskeinojen merkityksen ympäristöohjauksessa ja osaa käyttää niitä työnsä tukena. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 
YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ 3 op
 
- Opiskelija hallitsee ympäristölainsäädännön periaatteet ja osaa käyttää niitä hyväksi toiminnassaan ja päätöksenteossa.
 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 3 op
 
- Opiskelija hallitsee ympäristöterveyskäsitteen ja tunnistaa terveyttä ja ympäristöä uhkaavat vaarat sekä osaa valmiudet edistää yksilöiden ja väestön terveyttä osallistumalla suunnitteluun, tukemalla yksilöiden omaa toimintaa ja vaikuttamalla ympäristöön.
 
IHMISEEN KOHDISTUVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI   3 op
 
- Opiskelija osaa perusteet ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa.
- Opiskelija hallitsee yhteiskunnallisen päätöksenteon toiminnan rakennetta ja osaa vaikuttaa päätöksentekoon yhteiskunnan eri tasoilla.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021017A 
Opinto Ympäristölainsäädäntö 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021017B 
Opinto Ympäristöterveydenhuolto 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021017C 
Opinto Ihmiseen kohdistuva ympäristövaikutusten arvionti 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa