SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021016 
Opinto Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus 
Laajuus 7,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

 

Opiskelija ymmärtää informaatio-ohjauksen merkityksen ympäristötyössä ja osaa toteuttaa sitä ammatillisesti ympäristöviestinnän, ympäristötiedotuksen ja ympäristökasvatuksen keinoin. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:
 
YMPÄRISTÖVIESTINTÄ 3 op
 
- Opiskelija osaa ympäristöviestinnän eri keinot ja tunnistaa niiden käyttömahdollisuudet kestävän kehityksen edistämisessä.
- Opiskelija osaa tuottaa ympäristö- ja yritysviestinnän asiakirjoja ja muuta materiaalia.
 
YMPÄRISTÖKASVATUS 2 op
 
- Opiskelija hallitsee ympäristökasvatuksen lähtökohdat ja toimintaperiaatteet sekä valmiudet toteuttaa ympäristökasvatusta.
 
JULKAISU JA KUVANKÄSITTELY 2 op
 
- Opiskelija osaa käyttää tiedottamisessa ja viestinnässä kuvankäsittelyohjelmia, julkaisuohjelmia ja laatia www-sivuja.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021016A 
Opinto Ympäristöviestintä 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021016B 
Opinto Ympäristökasvatus 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021016C 
Opinto Julkaisu ja kuvankäsittely 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet null 
Opintojakson sisältö  
Arviointi null 
 
 Palaa