SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021013 
Opinto Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys 
Laajuus 11,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteet: Opiskelija oivaltaa ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen ympäristössään. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 
IHMINEN JA TERVEYS 2 op
                
 - Opiskelija hallitsee perustiedot ihmisen elimistön rakenteesta, toiminnasta ja ravitsemuksesta
 - Opiskelija ymmärtää elinympäristön merkityksen ihmisen terveydelle
 - Opiskelija on selvillä elimistön reagointitavoista erilaisiin ympäristöperäisiin ärsykkeisiin
 
KULTTUURIN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 2 op
 
- Opiskelija ymmärtää maaseutu- ja kaupunkikulttuurin vaikutuksia suomalaiseen kulttuurimaisemaan.
- Opiskelija tuntee suomalaisen kulttuuriperinnön perusteet ja hallitsee sen suojeluun ja vaalimiseen käytettävät käytännön toimet.
 
EKOLOGINEN VILJELY 1 op
 
- Opiskelija osaa perustiedot luonnonmukaisesta viljelystä.
- Opiskelija hallitsee luonnonmukaisen viljelyn järjestelmät, säännöt ja valvonnan
- Opiskelija tuntee luonnonmukaisen viljelykierron suunnittelun, lannoituksen, kasvinsuojelun, puutarhakasvien viljelyn ja kannattavuuden sekä tukijärjestelmän perusteet
 
KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 3 op
 
- Opiskelija hallitsee suomalaisen kaavoitushierarkian ja kaavoitusprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa tietoa käytännön hankkeissa.
 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 3 op
 
- Opiskelija tuntee YVA-lakiin perust 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021013A 
Opinto Ihminen ja terveys 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021013B 
Opinto Kulttuurin vaikutukset ympäristöön 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021013C 
Opinto Ekologinen viljely 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021013D 
Opinto Kaavoitus ja maankäyttö 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021013E 
Opinto Ympäristövaikutusten arviointi 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa