SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021012 
Opinto Ympäristön tutkimustaidot 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tutustuu elinympäristöön liittyvien ilmiöiden luonnontieteellisiin tutkimusmenetelmiin ja osaa soveltaa niitä ympäristökysymyksissä. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 
KEMIALLISET TUTKIMUSTAIDOT 3 op
 
- Opiskelija tuntee elinympäristöön liittyvien ilmiöiden kemiallisten tutkimusmenetelmien perusteet ja osaa niissä tarvittavan laitteiston käytön.
 
FYSIKAALISET TUTKIMUSTAIDOT 2 op
 
- Opiskelija tuntee elinympäristöön liittyvien ilmiöiden fysikaalisten tutkimusmenetelmien perusteet ja osaa niissä tarvittavan laitteiston käytön.
 
BIOLOGISET KENTTÄTUTKIMUKSET 3 op
 
- Opiskelija hallitsee ympäristötutkimuksissa käytettävien biologisten ja maantieteellisten kenttätutkimusmenetelmien perusteet.
- Opiskelija hallitsee luontokartoituksen ja -tutkimuksen suunnittelun perusteet sekä luontokartoitusten tekemiseen liittyvän teoreettisen pohjatiedon.
- Opiskelija osaa vesistö- ja pohjasedimenttitutkimukseen liittyvät menetelmät
- Opiskelija osaa hyödyntää GPS-paikannusta luontokartoituksessa ja -tutkimuksessa ja hallitsee sen roolin paikkatietoaineiston osana.
 
AINEIDEN KULKEUTUMINEN JA VAIKUTUSYMPÄRISTÖÖN 2 op
 
- Opiskelija ymmärtää vedessä, maaperässä ja ilmassa esiintyvien aineiden alkuperän, reaktioita, kulkeutumista, vaikutuksia ja hajoamista.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021012A 
Opinto Kemialliset tutkimustaidot 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021012B 
Opinto Fysikaaliset tutkimustaidot 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021012C 
Opinto Biologiset kenttätutkimukset 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021012D 
Opinto Aineiden kulkeutuminen ja vaikutus ympäristöön 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa