SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021011 
Opinto Tiedonhallinta 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa hakea ympäristösuunnittelijana tarvitsemaansa tietoa ja käsitellä sitä. Opintojakson kurssikohtaiset osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 
TIEDONHAKU 1 op
 
- Opiskelija hallitsee perusvalmiudet hyödyntää tietotekniikkaa opinnoissaan.
- Opiskelija harjaantuu hankkimaan itsenäisesti tietoa ja osaa hyödyntää järjestelmällisesti kirjastoja ja muita tietopalveluja tiedonhankinnan ja oppimisen tukena.
 
TIEDON KÄSITTELY 4 op
 
- Opiskelija hallitsee keskeisten tietokoneohjelmien käytön.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021011A 
Opinto Tiedonhaku 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021011B 
Opinto Tiedon käsittely 
Laajuus 4,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa