SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021010 
Opinto Taloudellinen ympäristönäkökulma 
Laajuus 6,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija hallitsee taloustieteellisen ajattelun soveltamisen mahdollisuudet ympäristökysymyksissä ja ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 
YMPÄRISTÖTALOUS 3 op
 
- Opiskelija tietää, miten ympäristöasiat voidaan ottaa huomioon kansantalouden tilinpidossa.
 
LOGISTIIKKA 3 op
 
- Opiskelija hallitsee logistiikan merkityksen yritysten ja organisaatioiden kilpailutekijänä.
- Opiskelija osaa arvioida erilaisia logistisia ratkaisuja kestävän kehityksen näkökulmasta ja soveltaa logistiikan keinoja ympäristötavoitteiden toteuttamisessa.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021010A 
Opinto Ympäristötalous 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021010B 
Opinto Logistiikka 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa