SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021009 
Opinto Taloudellisen toiminnan perusteet 
Laajuus 9,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija hallitsee taloudellisen ajattelun perusteet ja mallit yrityksen, kansantalouden ja kansainvälisen talouden tasoilla ja oppii ottamaan huomioon taloustieteiden tarjoaman näkökulman yhtenä keskeisenä vaikuttajana kestävään kehitykseen pyrittäessä. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 
KANSANTALOUDEN PERUSTEET 3 op
 
- Opiskelija hallitsee kansantalouden peruskäsitteistön ja keskeisimmät teoriat kansantaloustieteen rakenteen mukaisesti jäsenneltynä.
- Opiskelija osaa käyttää hyväksi kansantaloustieteen perustietämystä talouden ongelmien ja talouspolitiikan ymmärtämiseksi.
 
 
INTERNATIONAL ECONOMICS 3 op
 
- The students learns to know the foundations of international economy, main traditional and modern theories of international trade, and forms of trade policy.
- He/she understands various kinds of protective measures (trade restrictions), and strategic trade policy.
- He/she becomes acquainted with main international economic and monetary organisations, and global economic integration, as well as the regional monetary integration in Europe.
 
 
YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET JA MARKKINOINTI 3 op
 
- Opiskelija ymmärtää sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa ja osaa arvioida taloudellisen toiminnan edellytyksiä.
- Opiskelija osaa tunnistaa nykyaikaisen yritystoiminnan ohjausjärjestelmien perusteet.
- Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet, markkinoinnin kilpailukeinot ja markkinoinnin toimintaympäristön.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021009A 
Opinto Kansantalouden perusteet 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021009B 
Opinto International economics 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021009C 
Opinto Yritystoiminnan perusteet ja markkinointi 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa