SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021008 
Opinto Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat 
Laajuus 9,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija hallitsee ympäristökysymyksien ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat ja hahmottaa ihmisen toimintaa eettisenä subjektina sekä ympäristöongelmien aiheuttajana ja ratkaisijana. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 
YMPÄRISTÖFILOSOFIA JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EETTISET LÄHTÖKOHDAT 3 op
 
- Opiskelija muodostaa käsityksen filosofisen ajattelun luonteesta ja osaa soveltaa filosofista ajattelua opiskelunsa ja työnsä perustana.
- Opiskelija ymmärtää ihmisen aseman luonnonhistoriassa ja eettisenä subjektina.
- Opiskelija kykenee tunnistamaan erilaisia ihmisen luontoon kohdistamia intressejä, näkemään niiden seurauksia ja tekemään valintoja ihmisen ja luonnon suhteen tasapainottamiseksi.
 
KASVATUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT 2 op
 
­- Opiskelija hallitsee kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen perusperiaatteet ja osaa käyttää kasvatustieteellistä tietoa asiakastyössä.
 
SOSIAALISET LÄHTÖKOHDAT     2 op
 
- Opiskelija oppii ymmärtämään ihmisen sosiaalista toimintaa ja sen ehtoja sekä ymmärtää ekologian ja sosiaalisen toiminnan yhteyksiä
 
PSYKOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 2 op
 
- Opiskelija ymmärtää psykologisen tiedon avulla omaa ja muiden käyttäytymistä ympäristöön liittyvissä asioissa.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021008A 
Opinto Filosofia ja kestävän kehityksen eettiset lähtökohdat 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021008B 
Opinto Kasvatukselliset lähtökohdat 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021008C 
Opinto Sosiaaliset lähtökohdat 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021008D 
Opinto Psykologiset lähtökohdat 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa