SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021006 
Opinto Ympäristötieteen perusteet 
Laajuus 13,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija hallitsee kestävän kehityksen biologiset, maantieteelliset ja ympäristönsuojelulliset perusteet. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:


YMPÄRISTÖEKOLOGIA 3 op

- Opiskelija osaa ekologian ja ympäristöekologian peruskäsitteet.
- Opiskelija tuntee luonnonympäristön tilan ja siinä tapahtuvia ihmisen aiheuttamia muutoksia.
 
SOLU- JA MIKROBIOLOGIA 4 op
 
- Opiskelija osaa pro- ja eukaryoottisolun rakenteen, niiden toiminnan perusperiaatteet ja tuntee solutoiminnan häiröitä.
- Opiskelija tuntee mikrobiryhmät, niiden ominaisuudet, toiminnan ja merkityksen ekosysteemin osana.
- Opiskelija hallitsee mikrobiologisten laboratoriomenetelmien perusteet.

MAANTIETEELLINEN NÄKÖKULMA YMPÄRISTÖKYSYMYKSIIN 3 op

- Opiskelija hallitsee kulttuurimaantieteen eri osa-alueet ja tutkimuskohteet.
- Opiskelija tuntee erilaisia sijaintiteorioita ja asutuskeskusten hierarkkisuutta ja vetovoimatekijöitä globaalisella ja paikallisella tasolla.
- Opiskelija tuntee erilaisten tekijöiden vaikutuksen  tuotantomuotojen ja tuotteiden alueelliseen jakaantumiseen.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖNSUOJELUUN PERUSTUVAT LÄHTÖKOHDAT 3 op

- Opiskelija tuntee ympäristösuojelun historian ja keskeisimmät ympäristöongelmat.
- Opiskelija hallitsee ympäristösuojelun perusteet ja periaatteet.
- Opiskelija tuntee ympäristöhallinnon rakenteet ja toimintatavat ja kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet ympäristökysymyksissä.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021006A 
Opinto Ympäristöekologia 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021006B 
Opinto Solu- ja mikrobiologia 
Laajuus 4,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021006C 
Opinto Maantieteellinen näkökulma ympäristökysymyksiin 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021006D 
Opinto Kestävän kehityksen ympäristönsuojeluun perustuvat lähtökohdat 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa