SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021003 
Opinto Kestävän kehityksen perusteet 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kestävän kehityksen ajattelun peruslähtökohdat ja niiden ekologiset, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset ulottuvuudet sekä luonnonvarojen ja muiden resurssien muodostumisen, jakaantumisen ja käytön maapallolla. Opintojakson kurssikohtaiset osaamistavoitteet ovat seuraavat:

JOHDATUS KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN 3 op

- Opiskelija tuntee koulutusohjelman perustana olevan ajattelun.
- Opiskelija tuntee kestävää kehitystä ohjaavia sopimuksia ja sellaisia mittareita, joiden avulla voidaan arvioida kestävän kehityksen toteutumista.

- Opiskelija osaa toimintatapoja, joiden  avulla voidaan edistää kestävää kehitystä.

LUONNONVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖ 2 op

- Opiskelija tuntee keskeisten luonnonvarojen ja energiavarojen määrän, sijainnin ja merkityksen koko maapallon väestön- ja talouskasvun sekä hyvinvoinnin säätelijänä.
- Opiskelija tuntee luonnonvarojen hyödyntämisen keinoja ja hyödyntämisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

 
Opintojakson sisältö

Opntojaksolla tutustutaan kestävän kehityksen ajattelutavan perusteisiin sekä luonnonvarojen ja muiden resurssien muodostumiseen, jakaantumiseen ja käyttöön maapallolla. Opintojakso muodostuu kahdesta eri osasta: Johdatus kestävään kehitykseen ja Luonnonvarat ja niiden käyttö.

 
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021003A 
Opinto Johdatus kestävään kehitykseen 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021003B 
Opinto Luonnonvarat ja niiden käyttö 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa