SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1001006 
Opinto Suomen kieli ja viestintä  
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat

• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa

• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi

• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

 
Opintojakson sisältö

oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen

• asiatyylin tunnuspiirteet

• työelämän puheviestintätilanteet

• omien viestintätaitojen arviointi

• palautteen anto ja vastaanotto.

 
Arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, kirjalliset kuulustelut. Arviointi asteikolla 0-5.

 
 Palaa