SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020065 
Opinto Harjoittelu 
Laajuus 30,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammattialansa  työtehtäviin, työskentelytapoihin ja koulutuksessa oppimiensa  tietojen ja taitojen soveltamiseen sekä ympäristösuunnittelijan työn  yhteiskunnalliseen luonteeseen.
 

 
Opintojakson sisältö

Harjoittelu suositellaan suoritettavaksi kolmessa erässä seuraavasti:

4020065A  HARJOITTELU 1  
Perusharjoittelu 6op
Harjoittelu suoritetaan toisen lukukauden aikana kolmannella sektorilla.
Tavoitteet: Opiskelija oppii työelämän sosiaalisia taitoja, perehtyy kestävää kehitystä edistävien järjestöjen yhteiskunnalliseen toimintaan ja oppii suunnittelemaan, koordinoimaan ja toteuttamaan  kansainvälisiin ja kansallisiin sopimuksiin perustuvaa kestävän kehityksen  mukaista  toimintaa yhteiskunnassa.

4020065B HARJOITTELU 2
Syventävä harjoittelu 12 op
Harjoittelu suoritetaan neljännen lukukauden lopulla pääsääntöisesti julkisella sektorilla.  Koulutusohjelmalla on käytössä harjoittelupaikkarekisteri, jota opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää harjoittelupaikan haussa.
Tavoitteet:
Opiskelija hankkii valmiuksia  soveltaa koulutuksessa oppimaansa tietoa ja taitoa tulevan ammattialansa  työssä sekä täydentää ja syventää osaamistaan sen  eri osa-alueilla

4020065C HARJOITTELU 3
Syventävä harjoittelu 12 op
Syventävä harjoittelu suoritetaan kuudennen lukukauden  aikana erilaisissa ammattitaitoa syventävissä työkohteissa.
Tavoitteet:
Opiskelija pystyy toimimaan ammattialaansa  vastaavissa työtehtävissä ja kykenee työyhteisön jäsenenä syventämään ja kehittämään omaa ammatillista asiantuntijuuttaan.

 

 
Arviointi

Todistuksella osoitettu harjoittelun suorittaminen/raportointi/oppimispäiväkirja/oppimistehtävät/harjoitteluraportti

 
 Palaa