SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020191 
Opinto Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija hankkii valmiuksia toteuttaa ympäristösuunnittelua kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

 

 
Opintojakson sisältö

4020191A  Projektipaja  3 op
Opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun, saa valmiuksia hyödyntää ammattikorkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia ammattiopinnoissaan ja oppii projektipajatyöskentelyssä työelämävalmiuksia.
 - koulutusalaan, opiskeluryhmään ja toimipisteen muihin opiskelijoihin tutustuminen
- projektityötaidot monialaisessa ryhmässä
- tutkiva työnote ja oppiminen
- yhteisöllisyys

4020191B YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN PERUSTEET 1 op
- Opintojaksossa perehdytään ympäristösuunnittelun teoreettisiin perusteisiin, kehitykseen ja suunnittelukäytäntöihin Suomessa erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Lisäksi opiskelija tutustuu Suomen alueelliseen hallinto- ja suunnittelujärjestelmään.

4020191C GIS 2 op
- Opiskelija tutustuu ATK-pohjaisiin suunnitteluvälineisiin ja tuntee niiden käyttömahdollisuuksia
- Opiskelija tietää karttakoordinaatti- ja paikkatietojärjestelmien perusteet sekä osaa MapInfo-ohjelman peruskäytön.


4020191D CAD
- Opiskelija tutustuu AutoCad2004-ohjelmiston toimintaperiaatteeseen ja
hallitsee tavanomaisen mitoitetun piirustuksen tekemisen.


4020191E PROJEKTIN SUUNNITTELU JA HALLINTA
- Opiskelija perehtyy projektityöskentelyyn ja projektin hallintaan. 

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla
 

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020191A 
Opinto Projektipaja 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020191B 
Opinto Ympäristösuunnittelun perusteet 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020191C 
Opinto GIS 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020191D 
Opinto CAD 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020191E 
Opinto Projektin suunnittelu ja hallinta 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa