SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020192 
Opinto Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus 
Laajuus 7,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää informaatio-ohjauksen merkityksen ympäristötyössä ja oppii toteuttamaan sitä ammatillisesti ympäristöviestinnän, ympäristötiedotuksen ja ympäristökasvatuksen keinoin.

 

 
Opintojakson sisältö

4020137A YMPÄRISTÖVIESTINTÄ 3 op
- Opiskelija perehtyy viestinnän eri keinoihin ja niiden käyttöön kestävän kehityksen edistämisessä
- Opiskelija osaa tuottaa ympäristö ja yritysviestinnän asiakirjoja ja muuta materiaalia
- Opiskelija kykenee tuottamaan ympäristöviestintää multiradion keinoin

4020137B YMPÄRISTÖKASVATUS 2 op
- Opiskelija tutustuu ympäristökasvatuksen lähtökohtiin ja toimintaperiaatteisiin sekä saa valmiuksia toteuttaa ympäristökasvatusta

4020137C JULKAISU JA KUVANKÄSITTELY 2 op
Opiskelija osaa tiedottamisessa ja viestinnässä käyttää uusmediaa: kuvankäsittelyohjelmia, julkaisuohjelmia ja laatia www-sivuja

 

 
Arviointi

Hyväksymisehdot
Osallistuminen opetukseen, harjoitukset, muut suoritukset  ja osaamisen näyttö opettajan edellyttämällä tavalla

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020192A 
Opinto Ympäristöviestintä 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020192B 
Opinto Ympäristökasvatus 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020192C 
Opinto Julkaisu ja kuvankäsittely 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa