SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020197 
Opinto Tiedonhallinta 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

x

 
Opintojakson sisältö

4020131A TIEDONHAKU 1 op
- Opiskelija hankkii perusvalmiudet hyödyntää tietotekniikkaa opinnoissaan.
- Opiskelija harjaantuu hankkimaan itsenäisesti tietoa ja osaa hyödyntää järjestelmällisesti kirjastoja ja muita tietopalveluja tiedonhankinnan ja oppimisen tukena.

4020131B TIETOKONEEN AJOKORTTI 4op
- Opiskelija suorittaa tietotekniikan A-ajokortin 

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla
 

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020197A 
Opinto Tiedonhaku 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020197B 
Opinto Tietokoneen ajokortti 
Laajuus 4,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa