SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020193 
Opinto Taloudellisen toiminnan perusteet 
Laajuus 9,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija oppii taloudellisen ajattelun perusteita ja malleja yrityksen, kansantalouden ja kansainvälisen talouden tasoilla ja oppii ottamaan huomioon taloustieteiden tarjoaman näkökulman yhtenä keskeisenä vaikuttajana kestävään kehitykseen pyrittäessä

 

 
Opintojakson sisältö

4020128A KANSANTALOUDEN PERUSTEET 3 op
- Opiskelija oppii kansantalouden peruskäsitteistöä ja keskeisimpiä teorioita kansantaloustieteen rakenteen mukaisesti jäsenneltynä.
- Opiskelija oppii käyttämään hyväksi kansantaloustieteen perustietämystä talouden ongelmien ja talouspolitiikan ymmärtämiseksi.


4020128B INTERNATIONAL ECONOMICS 3 op
- The students learns to know the foundations of international economy, main traditional and modern theories of international trade, and forms of trade policy.
- He/she gets an overview on various kinds of protective measures (trade restrictions), and strategic trade policy.
- He/she also becomes acquainted with main international economic and monetary organisations, and global economic integration, as well as the regional monetary integration in Europe.


4020128C YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET JA MARKKINOINTI 3 op
- Opiskelija oppii ymmärtämään sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa, taloudellisen toiminnan edellytyksiä.
- Opiskelija tuntee nykyaikaisen yritystoiminnan ohjausjärjestelmien perusteet.
- Opiskelija tuntee  markkinoinnin peruskäsitteet, markkinoinnin kilpailukeinot ja markkinoinnin toimintaympäristön.

 

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020193A 
Opinto Kansantalouden perusteet 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020193B 
Opinto International Economics 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020193C 
Opinto Yritystoiminnan perusteet ja markkinointi 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa