SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020189 
Opinto Saaristomeri - Itämeri 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää omien arkisten valintojensa vaikutuksia merien ja yleisemmin ympäristön tilaan. Hän tietää ympäristömyönteisiä toimintatapoja.

 

 
Opintojakson sisältö

Saaristomeriaiheisen opintokokonaisuuden avulla opiskelija tutustuu Itämeren ja Saaristomeren alueeseen ja piirteisiin. Opiskelija arvostaa Itä- ja Saaristomeren ainutlaatuisuutta ja ymmärtää suojelun tarpeen. Opiskelija tietää merialueella esiintyviä ongelmia, niiden syitä ja seurauksia. Hän ymmärtää alueelle kohdistuvan erilaisten toimijoiden käyttötarpeita.

 
Arviointi

Oppimateriaalin tehtävien hyväksytty suoritus

 
 Palaa